IRCA | USA Cheesecake
INGREDIENTI  
Latteg3.000
JOYQUICK WHITE CHOCOLATEg1.200
JOYGELATO CHEESECAKEg200
TOTALEg4.400
RICETTA VARIEGATO ALLA PAPRIKA:  
JOYCREAM WHITEg1.000
Paprikag3

Miscelare il latte scaldato a 70°C con tutti gli altri ingredienti, mixare con mixer ad immersione e mantecare. Variegare con il variegato alla paprika e con JOYFRUIT CASSIS. Decorare con DOBLA Blueberry 77449.