IRCA | Kibana
INGREDIENTI  
Acquag1.800
Polpa di bananag1.500
Saccarosiog615
JOYPLUS PROSOFTg65
JOYPASTE KIWIg200
JOYBASE PREMIUM FRUIT 100g335
Succo di limoneg35
TOTALEg4.550

Miscelare tutti gli ingredienti, mixare con mixer ad immersione e mantecare.